วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ดอกไม้หอมของไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กาฬสินธุ์, พัทลุง

ชื่อดอกไม้

ดอกพะยอม

ชื่อสามัญ

Shorea white Meranti

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea talura Roxb.

วงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น

กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ), แคน (ลาว), เชียง เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), พะยอม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), ยางหยวก (น่าน)

ลักษณะทั่วไป

พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้ำหรือเทา เนื้อไม้มีสีเหลืองแข็ง ลำต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ดหนา ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็นช่อ ใหญ่ส่วนยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม

การขยายพันธุ์

การเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมาก

ถิ่นกำเนิด

พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบ เป็นไม้พื้นเมืองของเอเชีย ไทย, พม่า, มาเลเซีย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กาฬสินธุ์, พัทลุง

ชื่อดอกไม้

ดอกพะยอม

ชื่อสามัญ

Shorea white Meranti

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea talura Roxb.

วงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น

กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ), แคน (ลาว), เชียง เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), พะยอม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), ยางหยวก (น่าน)

ลักษณะทั่วไป

พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้ำหรือเทา เนื้อไม้มีสีเหลืองแข็ง ลำต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ดหนา ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็นช่อ ใหญ่ส่วนยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม

การขยายพันธุ์

การเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

สภาพดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมาก

ถิ่นกำเนิด

พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบ เป็นไม้พื้นเมืองของเอเชีย ไทย, พม่า, มาเลเซีย
      ความหอมของดอกไม้ ย่อมต้องใจของมวลแมลงใคร่ที่จะมาดอมดม
สีสันดอกอาจจะไม่ฉูดฉาดบาดตามากนัก แต่กลิ่นหอมที่เย้ายวนจึงชวนให้
มวลหมู่แมลงมาดอมดมความหอม ดอกแล้วดอกเล่า โดยที่มวลหมู่แมลง
เหล่านั้นเองที่ช่วยผลมเกษร เพื่อการดำรงค์พันธุ์สืบต่อไป....เข็มหอม (Rubiaceae)
เป็นไม้พุ่มหนาแน่น ดอกดก เลี้ยงง่าย
อายุยืน ถิ่นกำเนิดในไทย ออกดอกตลอดปี
มีกลิ่นหอมทั้งวัน เมื่อดอกแก่ จะมีผลสีดำ
 
นางแย้ม (Verbeaceae)ปลูกได้ทั้งแดดและในร่ม พบในเอเชียเขตร้อน
ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมทั้งวันและคืน

บัวหลวงดอกขาว (Nelumbonaceae)ถิ่นกำเนิด  จีน อินเดีย และ ไทย
เป็นไม้น้ำล้มลุกหลายฤดู ออกดอกตลอดปี
ช่วงเช้าจะบาน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
จะหุบในตอนบ่าย กลีบจะร่วงโรยในวันต่อมา
ลดาวัลย์ (Convolvulaceae)
ไม้เลื้อยแตกกิ่งมาก
ถ้าอากาศร้อนเกินไป ดอกจะเหี่ยวก่อนบาน
กำเนิดในไทย พม่า และมาเลเซีย
ออกดอกตลอดปี กลิ่นหอมอ่อนๆ เวลากลางวัน


กุหลาบ (Rosaceae)ถิ่นกำเนิดที่ ยุโรปและอเมริกา ออกดอกตลอดปี
ดอกจะมีหลายขนาด เพราะมีลูกผสมเกิดขึ้นเรื่อยๆ
ดอกจะสมบูรณ์ที่สุดในฤดูหนาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น